InoCell™

Inocell™ přispívá k ochraně před rakovinou a civilizačními nemocemi.

InoCell™ je patentově chráněná kombinace látek (IP + IP6), které jsou součástí každé savčí buňky, podílejí se na regulaci buněčných funkcí a vykazují silnou antioxidační aktivitu. IP a IP6 se přirozeně vyskytují v semenných obalech luštěnin a obilovin, v oříšcích a cereáliích.

Jak Inocell™ působí

Inocell™ je velmi efektivní kombinace účinných látek, přirozeně se vyskytujících, která má velký význam pro udržení zdraví proti nepříznivým civilizačním vlivům. IP6 a ostatní inositolfosfáty se přirozeně vyskytují ve většině buněk savců, kde se podílejí na řadě důležitých buněčných funkcí. Dle studií prováděných jak v USA, tak v Evropě je Inocell™ doporučován jako prevence u osob se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny. Rovněž je doporučován ke zvládnutí vedlejších efektů léčby.

Více informací

IP6

Inositolhexafosfát IP6 je molekula běžně přítomná v potravinách zejména s vysokým obsahem vlákniny, jako např. obilniny, luštěniny, cereálie, rýžové otruby, ořechy, semínka, klíčící semena. IP6 ovlivňuje řadu procesů v organismu, jako např., podpora sekrece insulinu, snížení agregace krevních deštiček, napomáhá snižovat hladinu cholesterolu a triglyceridů, má pozitivní vliv na plodnost u žen a mužů, a v neposlední řadě jeho silné anti-oxidační vlastnosti.

Více informací

Příběhy

Přečtěte si pár zajímavých životních příběhů ...

Přečtěte si příběhy

Vědecké studie

Zvýšená diferenciace pomocí IP6 byla pozorována ve všech rakovinných buněčných liniích, které byly testovány, a to u rakoviny prsu, rakoviny tlustého střeva, rakoviny prostaty, leukémie, rhabdomyosarkomu (dětské rakoviny svalové tkáně) a buněčných linií rakoviny jater.

Více informací

FAQ

Dá se užívat jako prevence rakoviny? Dá se užívat jako prevence onkologických onemocnění (genetická předispozice, výskyt v rodině)? Jak působí proti rakovině? Má nežádoucí účinky?

Více informací

Další využití

  • snižuje aktivitu cirkulujících nádorových buněk v krvi
  • má význam v prevenci tvorby ledvinových a močových kamenů
  • má pozitivní vliv na  plodnost u žen i mužů
  • prevence k léčbě komplikací neuropatií u onemocnění Diabetes mellitus
  • snížuje riziko kardiovaskulárních onemocnění
  • hypocholesterolemický účinek – napomáhá snižovat hladinu cholesterolu a triglyceridů
  • napomáhá snižovat poškození tkání v průběhu zánětu, což tak snižuje potencionální riziko poškození DNA

Více informací


POTVRZENÍ ODBORNOSTI

Pokračováním potvrdíte, že jste zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat. Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům.

Dále berete na vědomí, že informace obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Zároveň berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem. 

Nejsem odborník Ano, jsem odborník