FAQ

Co je Inositol?

Inositol je zařazován mezi vitaminy skupiny B, pod názvem B8  (občas se v literatuře uvádí B9  - názory se v tomto údaji rozcházejí). Je obsažen v řadě potravin jako jsou sója, grapefruit, hrozny, zelí, maso (vnitřnosti).

Je důležitým stavebním prvkem fosfolipidů a nedílnou součástí stěny jaterních buněk a dalších molekul v lidském organizmu.

Co je IP6?

Inositolhexafosfát IP6  je molekula běžně přítomná v potravinách zejména s vysokým obsahem vlákniny, jako např. obilniny, luštěniny, cereálie, rýžové otruby, ořechy, semínka, klíčící semena. IP6 je cyklický 6 sytný alkohol se 6 fosfátovými skupinami. Má hlavní postavení ve tvorbě lipidové dvojvrstvy buněčných membrán.

Jak působí IP6?

IP6 ovlivňuje řadu procesů v organismu, jako např. podpora sekrece insulinu, snížení agregace krevních deštiček, snižování hladiny cholesterolu a triglyceridů, dále má význam v prevenci tvorby ledvinových a močových kamenů, má pozitivní vliv na  plodnost u žen a mužů, a v neposlední řadě jeho silné anti-oxidační vlastnosti přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem a  přispívají k správnému fungování imunitního systému.

Nachází se IP6 i volně v přírodě? V jakých potravinách ho můžeme najít?

Inositolhexafosfát (IP6)  je molekula běžně přítomná v potravinách zejména s vysokým obsahem vlákniny, jako např. obilniny, luštěniny, cereálie, rýžové otruby, ořechy, semínka, klíčící semena.

Dá se užívat jako prevence rakoviny? Dá se užívat jako prevence onkologických onemocnění (genetická predispozice, výskyt v rodině)?

Ano kombinace látek inositolu a IP6 má silné antioxidační vlastnosti a považuje se za vhodnou kombinaci v ochraně před rakovinou a civilizačními nemocemi.

Má nežádoucí účinky?

Kombinace inositolu + IP6 mají velice nízkou toxicitu a jsou velmi bezpečnými látkami i u mega dávek, používaných ve studiích.

V jakém množství se užívá, resp. jaká je denní dávka v jeho preventivním užívání?

Preventivní denní dávka čistého inositolu  se odhaduje kolem 1000mg.

Má smysl ho užívat při vysokém cholesterolu, dokáže ho snížit?

Ano, účinná kombinace inositolu a IP6 pozitivně ovlivňuje hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi.

Jak působí proti rakovině?

Kombinace látek inositolu a IP6 má silné antioxidační vlastnosti a považuje se za vhodnou kombinaci v ochraně před rakovinou a civilizačními nemocemi. Potlačuje vznik volných radikálů a zabraňují tak poškozování buněk. Je doporučována jako prevence u osob se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny.

Jak dlouho se může užívat a jestli ho je potřeba vysadit před operací?

Inocell™ je možné užívat dlouhodobě, před operací je nutné ho vysadit delší dobu před plánovaným zákrokem, protože může ovlivnit srážlivost krve. 

Co vlastně látka IP6 představuje?

IP6 (inositol hexafosfát) je složkou vlákniny, která se nachází zejména v celozrnných produktech a luštěninách. Zdá se, že ochranné účinky proti rakovině, které plynou ze stravy s vysokým obsahem vlákniny, souvisejí s přítomností vysokých dávek IP6 ve vláknině. Ačkoliv se IP6 nachází v podstatném množství jako složka celozrnných výrobků a fazolí, má suplementace purifikovaným IP6 a správným množstvím inositolu některé výhody. Zaprvé v zrnech a bobech luštěnin existuje IP6 primárně jako látka ve špatně vstřebatelné formě, neboť je v komplexu s proteinem a minerály, jako je vápník, hořčík nebo draslík, čímž dochází k tvorbě soli. Proto se IP6 v přirozeném stavu špatně vstřebává. Studie prokázaly, že čistý IP6 je významně biologicky dostupnější než IP6, který se nachází v zrnech a bobech luštěnin. Tento účinek je důležitý, neboť se u IP6 projevují významné přínosné účinky v rakovinných buňkách – vypínají jejich schopnost reprodukce.

Jaké účinky má IP6 na biologickou dostupnost minerálů?

Žádné. V 50. a 60 letech 20. století byly zveřejněny zprávy, že lidé v Egyptě a v Íránu, kteří jedli nekvašený chléb, mají nedostatek zinku, hořčíku atd. Jelikož je IP6 [poté známý jako kyselina fytová] v chlebu hojně obsažen, byl tento nedostatek způsoben nesprávným porozuměním účinku IP6. K tomu přidejme demonstraci toho, že zkušební zkumavka s kyselinou inositol-hexafosforečnou váže kalcium, hořčík, zinek a všechny ostatní kationty a tvoří sůl, což pomohlo v rozšíření této představy. Nicméně IP6 v přirozeném stavu [v chlebu či cereáliích] představuje formu vápenato-hořečnaté soli. Z toho důvodu nejenže není možné, aby IP6 způsoboval nedostatek těchto minerálů, ale pokud nic jiného, dodává je do našeho těla. A začátkem pozdních 80. let 20. století studie s čistými solemi IP6 prováděné jinými vědci prokázaly nade vší pochybnost, že nedochází k  znatelné změně ve stavu minerálů, tudíž je tento klam zcela vyvrácen. I kdyby tomu tak bylo, například u zinku, který způsobuje změny ve vnímání chuti, mohlo by dojít ke snadné nápravě skrze dodání tohoto minerálu, proto se jedná o minimální problém ve srovnání s rizikem rakoviny, srdečního onemocnění, ledvinových kamenů, diabetes atd.

Jakým způsobem IP6 bojuje proti rakovině?

Vedle vylepšených účinků podporujících antioxidaci a imunitu působí IP6 ve smyslu mnoha zajímavých protirakovinných účinků. Dr. Shamsuddin se domnívá, že centrální dráha působení IP6 zahrnuje řízení dělení buněk. Rakovinné buňky jsou vyjmuty z řízení a dělí se nekontrolovaně. IP6 působí tak, že jednoduše vypne příkaz buňkám dělit se. Dr. Shamsuddin a další prokázali, že IP6 snižuje počet rakovinných buněk jak ve studiích u zvířat, tak u rakovinných buněk snížením výroby nové DNA. Jelikož nezpůsobuje stejnou inhibici u normálních buněk, IP6 se výrazně liší od jiných konvenčních protirakovinných činidel. Například chemoterapeutická léčiva pracují jednoduše prostřednictvím přirozených zabíječů bez rozdílu na zaměření, a v důsledku je jejich působení hodně toxické, neboť ničí dobré i špatné buňky. IP6 se výrazně liší, protože napomáhá normální funkci buňky, aniž by ničil buňky zdravé.

V jakém množství IP6 mám užívat?

Dr. Shamsuddin doporučuje užívání dávky 800 až 1 200 mg IP6 souběžně s 200 až 300 mg inositolu jako obecné preventivní opatření. U pacientů s rakovinou nebo s vysokým rizikem rakoviny doporučuje Dr. Shamsusddin dávku v rozmezí 4 800 až 7 200 mg IP6 spolu s 1 200 až 1 800 mg inositolu. Měl by se užívat na lačný žaludek. 

Lze Inositol & Cal Mag IP6 užívat souběžně s konvenční léčbou?

Studie prokázaly, že tuto kombinaci lze užívat s konvenčními léčivy na rakovinu, jako je ozařování a chemoterapie. Ve skutečnosti bylo podle Dr. Shamsuddina prokázáno, že Inositol & Cal Mag IP6 tyto způsoby léčby potencuje.

Existují nějaké vedlejší účinky léčby prostřednictvím IP6?

IP6 je mimořádně bezpečný, jak bylo zjištěno na základě rozsáhlého testování v rámci studií u zvířat a lidí. Ve skutečnosti nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky, a to ani při vyšších dávkách.

Je kombinace IP6 s inositolem silnější než IP6 samostatně?

Jednoduchá odpověď, ano! Dr. Shamsuddin prokázal, že účinky kombinace jsou mnohem větší než u  IP6 užívaného samostatně. Toto potencování bylo demonstrováno u zvířecích modelů pro rakovinu prsu, rakovinu plic a rakovinu tlustého střeva. Například v jedné studii (Shamsuddin A., Ulah A., Chakravarthy A: Inositol and inositol hexaphosphate suppresses cell proliferation and tumor formation in CD-1 mice (Inositol a inositol hexafosfát potlačuje proliferaci buněk a tvorbu nádoru u myší CD-1). Carcinogenesis 10:1461-1463. 1989) byla myším podávána složka (DMH) k indukci formace nádoru. Z těchto myší byla jedna skupina dodatečně léčena Inositol & Cal Mag IP6. Výsledky indikují, že myši léčené samostatným IP6 nebo samostatným inositolem mají nižší výskyt nádorů v poměru na zvíře. Tento přínos byl výrazně vylepšen, když byla podávána kombinace Inositol & Cal Mag IP6. Níže uvedená tabulka jasně ilustruje lepší výsledky kombinace.

Tato webová stránka obsahuje informace týkající se látky IP6 a Inositolu. Obsah nepředstavuje lékařské doporučení. V souvislosti s ním je třeba poradit se s poskytovatelem zdravotnické péče. 


POTVRZENÍ ODBORNOSTI

Pokračováním potvrdíte, že jste zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat. Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům.

Dále berete na vědomí, že informace obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Zároveň berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem. 

Nejsem odborník Ano, jsem odborník