Sanicell

Veterinární přípravek ALAVIS™ Sanicell

je určen pro posílení imunity, regeneraci jater a ochranu před nádorovým onemocněním pro psy a kočky.

 

Účinky přípravku ALAVIS™ Sanicell:

 • pomáhá zpomalovat rychlost nadměrného a neřízeného buněčného dělení
 • podporuje správnou fyziologii buněk
 • podporuje činnost tzv. přirozených zabíječů (NK buněk)
 • pomáhá potlačovat zánět
 • je silným antioxidantem
 • zesiluje apoptózu (přirozený naprogramovaný zánik) rakovinotvorných bu­něk
 • podporuje inhibici metastáz
 • podporuje činnost jater a nervových buněk

 

ALAVIS™ Sanicell má velký význam v prevenci nádorových onemocněních, pro regeneraci jater, snižuje hladinu cholesterolu a triacylglycerolů, má výrazné antioxidační a detoxikační účinky, reguluje hladinu glukózy v krvi a díky vysokému chelatačnímu potenciálu IP6, kterým vyvazuje zejména ionty vápníku, je důležitý v prevenci močových kamenů. Tento přípravek, který obsahuje patentovanou směs inositolu, Ca2+ - Mg2+ a IP6 (inositolhexafosfátu), je nyní obohacen o vitamin C a selen. Obohacením o tyto dvě látky je potencován pozitivní účinek přípravku ALAVIS™ Sanicell.

Přidáním vitaminu C se zvyšuje antioxidační účinek přípravku, což má velký význam pro ochranu buněk, neboť vitamin C dokáže ovlivnit tokoferolový radikál, který se následně změní na tokoferol. Tokoferol neboli vitamin E je považován za velmi významný antioxidant. Chrání buňky před oxidačním stresem a účinky volných radikálů, proto pomáhá zpomalovat stárnutí buněk a prokazatelně působí i jako prevence proti nádorovému bujení.

Vitamin E dále podporuje činnost nervového systému a zlepšuje hojení ran. V organismu se stává vitamin E součástí membrán, kde působí v první linii obrany proti peroxidaci polyenových kyselin buněčných membrán. K peroxidaci nenasycené mastné kyseliny dochází po reakci s volným radikálem, který napadne dvojnou vazbu mastné kyseliny.

Důležitou vlastností radikálových reakcí je to, že jsou řetězové - bez obranných mechanismů by brzy došlo k výraznému narušení membrány a narušení nebo ztrátě funkce, která by mohla vést k nevratnému poškození buňky nebo k jejímu zničení. Nejvíce se vyskytuje v membránách buněk, které jsou vystavené působení kyslíku, v dýchacím systému a také v membránách červených krvinek.

Protože tokoferoly mají schopnost darovat vodíkový atom, přenesením vodíku z fenolové skupiny na volný peroxiradikál zastavují radikálové řetězové reakce. Kromě svého antioxidačního působení tokoferoly podobně jako cholesterol, stabilizují membránové struktury, ovlivňují propustnost membrány pro malé molekuly a působí jako inhibitor proteinkinasy C.

Vitamin C je také důležitý pro tkáňové dýchání, podporuje vstřebávání železa a stimuluje tvorbu bílých krvinek. Další význam vitaminu C spočívá v metabolismu aminokyselin, zejména hydroxylysinu a hydroxyprolinu, tudíž podporuje syntézu kolagenu, který má význam pro pevnost cévních stěn, pevnost vazivového aparátu, vývoj kostí, chrupavek a zubů a podporuje růst.

 

Selen rovněž přidaný do ALAVIS™ Sanicell u působí jako antioxidant, který chrání před účinky volných radikálů a zvyšuje činnost imunitního systému, současně se podílí na tvorbě enzymu glutathionperoxidáze, který je nutný k metabolismu tuků. Při nedostatku selenu se snižuje stimulace lymfocytů, klesá aktivita NK-buněk a klesá tvorba interferonu. Interferony jsou cytokiny, které hrají důležitou roli při regulaci imunitního systému, při buněčné proliferaci a diferenciaci. Jsou to glykoproteiny tvořené především buňkami imunitního systému, ale i jinými buněčnými typy jako jsou např. fibroblasty.

Syntéza interferonů je vyvolána patogenními či nádorovými podněty. Vesměs všechny interferony se do určité míry podílí na antivirové odpovědi imunitního systému a svým působením vyvolávají v buňkách antivirový stav. Existují 3 skupiny interferonů a díky svým antivirovým a imunomodulačním vlastnostem jsou v klinické praxi využívány k léčbě některých nemocí. NK-buňky se řadí mezi lymfocyty, jsou přirozenou nespecifickou imunitou. NK-buňky jsou schopné zabít nádorové buňky či buňky napadené viry. Nádorové buňky či buňky napadené viry likvidují buď spontánně bez porovnání specifických protilátek se strukturami na povrchu cílové buňky anebo přes ADCC mechanismus (antipody-dependent cell-mediated cytotoxicity). NK-buňky jsou vybaveny dvěma typy receptorů. Jeden receptor aktivuje cytotoxicitu (tzv. lektinový receptor) a cílová buňka je zničena a druhý receptor rozpoznává MHC a cytotoxicitu vypíná. Pokud je tedy NK-buňkou na povrchu druhé buňky rozpoznán komplex MHC, je buňka ponechána na živu a není zlikvidována. Zlikvidována je naopak buňka, která tento komplex MHC nemá. Buňky bez MHC komplexů jsou napadené virem či se jedná o nádorové buňky. Dostatečné množství selenu v organismu také příznivě ovlivňuje činnost jater a vstřebávání hořčíku z krmiva. Navíc přítomnost selenu v organismu zmírňuje toxické účinky rtuti, olova, arsenu a kadmia.

 

Dr Abulkalam M. Shamsuddin, M.D., PhD, profesor patologie na School of Medicine University of Maryland v Baltimore, kombinoval inositol a Cal Mag IP6. V této kombinaci IP6 ztrácí jeden nebo více fosfátů (P) a může vzniknout důležitější IP3. IP3 je klíčový regulátor buněčného růstu, kontroluje množení buněk a jejich diferenciaci, což je nejdůležitější právě u nádorových onemocnění. ALAVIS™ Sanicell se významně uplatňuje při procesu apoptózy v rakovinné buňce. Rakovinná buňka nepřijímá signál apoptózy a Sanicell™ patří mezi látky, které jsou schopny nádorové buňce tento apoptický signál „vnutit“. K dalšímu ničení rakovinných buněk slouží NK (natural killers) buňky, jejichž aktivita se při podání přípravku ALAVIS™ Sanicell zvyšuje. Užíváním tohoto přípravku lze podpořit ochranu, zejména hojně rozšířené rakoviny mléčné žlázy.

Kombinace IP6 a inositolu byla signifikantně účinnější u různých typů karcinomu, než kterákoli ze dvou látek samotná.

 

ALAVIS™ Sanicell doporučujeme podávat:

 • pro podporu léčby nádorových onemocnění
 • pro podporu imunity
 • pro regeneraci jater
 • na snížení hladiny cholesterolu a triacylglycerolů
 • jako doplněk při léčbě močových kamenů

 

Veterinární přípravek je schválen ÚSKVBL pod číslem 030–12/C.

 

KLINICKÉ STUDIE

 

Fibrosarkom na hrudní končetině kočky

Nationále: kočka evropská, 10 let, jméno Mína

Popis případu: Do ordinace byla předvedena kočka evropská s progresivně se zvětšujícím útvarem v oblasti karpu pravé hrudní končetiny. Masa se jevila jako měkkotkáňová. RTG vyšetření neprokázalo zasažení přilehlých kostí, ani žádná osteolytická ložiska.

Krevní vyšetření a RTG hrudníku bylo taktéž bez nálezu patologických změn.

Vzhledem k lokalizaci a po dohodě s majitelkou byla provedena excize útvaru, s co největším možným okrajem.

Histologickým vyšetřením excidovaného novotvaru byl potvrzen měkkotkáňový vřetenobuněčný ssarkom podkoží, grade 2 (fibrosarkom grade 2).

Pooperační péče zahrnovala první týden denně prováděné převazy. Od 2. dne po zákroku majitelka podávala Alavis Sanicell. Rána byla kompletně zhojena po 17. dnech.

Závěr: Po 3 měsících od zákroku je končetina plně pohyblivá, bez příznaků recidivy. Alavis Sanicell kočka přijímá bez výraznějších problémů dlouhodobě.

MVDr. Irena Luxová, Veterinární ordinace – Mníšek pod Brdy

Chronická léze na prstu psa

Nationále: pes, samec, Filip, kříženec jezevčíka, narozen 2004

Popis případu: 9. 8. 2010 pacient předveden s poraněným prstem na pravé pánevní končetině. Na základě vyšetření bylo vysloveno podezření na pododermatitis nebo spinocelulární karcinom.

Léčba různými druhy antibiotik (amoxicilin klavulanát, clindamycin, ciprofloxacin) a občasné použití Alavis Sanicellu po dobu asi 3 let, vedla k neustálým recidivám a rozšíření procesu na další 2 prsty levé hrudní končetiny.

18. 10. 2013 byl nasazen samotný Alavis Sanicell k trvalému užívání bez kombinace s antibiotiky. Nastalo postupné vymizení příznaků, zmizel otok a bolestivost prstů.

Závěr: V současnosti, 24. 2. 2017, je pes bez jakýchkoliv známek onemocnění. Pes stále dostává Alavis Sanicell v doporučené dávce.

MVDr. Marek Vaněk, Veterinární ordinace Věkoše, Hradec Králové

 

Pacient s volnou tekutinou v dutině břišní a USG změnami parenchymu jater

Nationále: pes, samec labradorský retrívr, věk 8 let, hmotnost 32,5kg

Popis případu: Majitel asi 2 měsíce pozoruje zvyšování tělesné hmotnosti a v posledním týdnu zhoršení celkového zdravotního stavu. Pacient 3 dny intenzívně zvrací. Více pije. Má zvětšené břicho. Majitel dále popisuje neochotu k pohybu, zhoršené dýchání.

Klinické vyšetření: Mírná tachykardie, tachypnoe, výrazně distendované břicho, bolestivé na pohmat, ostatní bez patologického nálezu;

Ultrasonografické vyšetření dutiny břišní: Velké množství volné tekutiny, jaterní parenchym heteroechogenní s anechogenními ložisky 2,5 x 3,5 cm, s dilatovanými žlučovody a cévami; ostatní bez patologického nálezu. Vyšetření volné tekutiny z dutiny břišní: bezbarvá mírně zakalená tekutina; HexaPhan: bílkoviny ++++, pH 8-9, Krev +/++; specifická hmotnost 1025

Prognóza: opatrná až nepříznivá

Terapie: Po zvážení finančních možností majitelů nasazen Alavis Sanicell 3cps 1x denně dlouhodobě; Analgetika (Vetalgin) 3 dny

Kontrola po 3 měsících: Pacient je aktivní, nezadýchává se, nemá již tak zvětšené břicho.

Kontrolní ultrasonografické vyšetření: Výrazné zlepšení – malé množství volné tekutiny, parenchym jater homoechogenní.

Závěr: Majitelé jsou se současným zdravotním stavem svého psa více než spokojeni. Doporučení - pokračovat v podávání Alavis Sanicell dlouhodobě.

MVDr. Martin Hlaváč, Veterinární klinika MVDr. P. Štellara, Opava – Kylešovice

Případ hepatopatie u štěněte malamuta

Nationále: pes, samec, aljašký malamut, 10 měsíců, hmotnost 30kg

Anamnéza: Majitelka popisuje 3 týdny trvající zhoršování zdravotního stavu, hubnutí, anorexii, zvracení. Po příjmu krmiva pozorují neurologické příznaky („motá se“) a slabost.

Klinické vyšetření: vyhublost, Trias bez abnormalit, mírná apatie, mírná palpační bolestivost epigastria, jinak bez patologického nálezu.

Vyšetření moči (vzorek odebrán katetrizací): barva žlutohnědá, zákal +; Hexaphan pH 8-9; bílkovina ++++, bilirubin +/++; specifická hmotnost 1030

RTG vyšetření dutiny břišní: ztráta detailu, suspektně zmenšená silueta jater

Ultrasonografické vyšetření dutiny břišní: velké množství volné tekutiny, v jaterním parenchymu dilatované cévy a žlučovody, distendovaný žlučník bez přítomnosti sedimentu, ostatní bez patologického nálezu

Biochemické vyšetření krve: mírně snížené ALT, zvýšené ALP, ostatní parametry v referenčním rozmezí; Žlučové kyseliny preprandiálně: 107,9 umol/l (0,0 - 30,0 umol/l); Žlučové kyseliny postprandiálně 100,7umol/l (0,0 - 50,0 umol/l); kortizol - bazální hladina 64,8nmol/l (50,0 - 330,0 nmol/l); Poměr Na:K = 22,6 (norma 27-40:1)

Krevní obraz základní: bez patologického nálezu.

Biochemické vyšetření moči: Poměr Up/Uc - kreatinin v moči= 9,80 mmol/l; bílkovina v moči = 0,27g/l; celkový poměr bílkovina/kreatinin = 0,24 ( 0,00-0,50)

Suspektní diagnóza: Hepatopatie

Terapie: Dieta Hill’s L/D; Alavis Sanicell

Kontrola po 3 týdnech: zlepšení klinického stavu; krmivo přijímá s chutí, aktivnější, nehubne; klinické vyšetření bez patologického nálezu.

Kontrolní ultrasonografické vyšetření dutiny břišní: malé množství volné tekutiny, játra homoechogenní, ostatní bez patologického nálezu.

Závěr: Majitelce vzhledem k výraznému zlepšení celkového zdravotního stavu doporučeno pokračovat v dietě a podávání veterinárního přípravku Alavis Sanicell.

MVDr. Martin Hlaváč, Veterinární klinika MVDr. P. Štellara, Opava – Kylešovice

Případ postvakcinačního sarkomu u kočky

Nationále: kočka evropská, samice, Maceška, 9,5 roku

Popis případu: 16. 07. 2012 byl Macešce odoperován mnohočetný útvar uložený hluboko v podkoží, velikosti 5x4 cm. Novotvar byl zaslán na histopatologické vyšetření, které potvrdilo diagnózu postvakcinační sarkom. V rámci pooperační léčby byl okamžitě nasazen Alavis Curenzym Enzymoterapie a 3 měsíce po zákroku Alavis Sanicell.

Závěr: Včasné radikální operační řešení a pečlivý přístup majitelky v podávání Alavis Sanicellu je důvodem proč je klientka již 5 let v dobré kondici. Pravidelně chodí na prohlídky, naposled zde byla v prosinci 2016.

MVDr. Miroslav Řehák, Vet-Řehák, Praha

Suspektní maligní tumor jater u psa

Nationále: pes, samec, FCR, 12 let, hmotnost 35 kg

Anamnéza: Majitelka popisuje zvýšené pití, větší únavu, zvětšení dutiny břišní a potíže s chůzí.

Klinické vyšetření: zhoršená kvalita srsti; zvětšená, hůře prohmatná a bolestivá dutina břišní s pozitivní balotáží, palpačně zvětšená játra;

Ultrasonografické vyšetření: větší množství volné tekutiny, anechogenní kavernózní ložiska v heteroechogenním parenchymu jater, ostatní bez patologického nálezu

FNAB volné tekutiny z dutiny břišní: krev

Suspektní diagnóza: maligní tumor jater

Prognóza: opatrná až nepříznivá

Terapie: Alavis Sanicell dlouhodobě.

Závěr: 11 měsíců od zjištění ascitu a vyslovení suspektní diagnózy tumor jater má pacient podle majitelky dobrou kvalitu života.

MVDr. Martin Hlaváč, Veterinární klinika MVDr. P. Štellara, Opava – Kylešovice


POTVRZENÍ ODBORNOSTI

Pokračováním potvrdíte, že jste zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat. Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům.

Dále berete na vědomí, že informace obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Zároveň berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem. 

Nejsem odborník Ano, jsem odborník