Jak Inocell působí

Přírodní LÁTKA dekády

InoCell TM  je patentově chráněná kombinace látek (IP + IP6), které jsou součástí každé savčí buňky, podílejí se na regulaci buněčných funkcí a vykazují silnou antioxidační aktivitu.

InoCell TM  byl krátce po uvedení do prodeje ve Spojených státech amerických oslavován jako přírodní produkt dekády už v roce 1998. Je však nutno dodat, že tomu předcházelo více než dvě desetiletí výzkumu. InoCellu se dostalo tak velké pozornosti právem. Od té doby na InoCell TM  bylo provedeno dalších dva tisíce studií, které minimálně potvrdily, že InoCell TM  má velký význam pro udržení zdraví proti nepříznivým civilizačním vlivům. Význam InoCellu je i v jeho užívání při následné péči u "osob takzvaně prohlášených za zdravé, které prošly náročným procesem návratu ke zdraví“.

Dodávání inositolu je doporučováno především pro obnovení fyziologické funkce jater po infekční žloutence a po jiných déletrvajících onemocněních.

IP6 a ostatní inositolfosfáty se přirozeně vyskytují ve většině buněk savců, kde se podílejí na řadě důležitých buněčných funkcí.

První složkou patentově chráněné kombinace látek InoCell TM  je inositol. Životně důležitá látka inositol spoluvytváří  buněčné membrány. V rostlinné potravě je vázanou formou inositolu kyselina fytová. Její estery se podílí v organismu na řadě důležitých funkcí. Zdrojem inositolu jsou zejména luštěniny a obiloviny. Denní potřeba čistého inositolu se odhaduje na 1000 mg. Tuto potřebu běžná strava většinou nepokrývá. InoCell TM  je tak významným doplňkem se svým obsahem inositolu.

Druhou složkou patentově chráněné kombinace látek InoCellTM  je IP6 (inositolhexafosfát), forma přírodního vitaminu, strukturou podobná inositolu. IP6 pomáhá tělu s mnoha důležitými procesy.

 • Přidáním minerálních látek  jako jsou vápník a hořčík k IP6 v patentové podobě Cal Mag IP6   tak sehrává důležitou úlohu v procesu dělení a specializace buněk a tento komplex je mnohem účinnější, protože je absorbován dříve, než může dojít k jeho degradaci enzymem nazývaným fytáza.
 • Přidáním vitaminu C a selenu k patentově chráněné kombinaci látek tak může přispívat k ochraně buněk před oxidačním stresem a  přispívat tak k správnému fungování imunitního systému.

Dle studií prováděných jak v USA, tak v Evropě je InoCell TM  doporučován jako prevence u osob se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny. Rovněž je doporučován ke zvládnutí vedlejších efektů léčby.

 

InoCell TM  dále přispívá k ochraně před civilizačními nemocemi jako jsou:

 • ateroskleróza
 • infarkt myokardu
 • cévní mozková příhoda
 • hypertenze
 • obezita
 • diabetes mellitus
 • rakovina
 • revmatické nemoci
 • „dlouhodobý stres“

O IP6 můžeme bez nadsázky říci, že se jedná o jakýsi „Aspirin" přírodní medicíny a to z důvodu širokého spektra aplikací. IP6 a Inositol se používají v různých antiaging programech, jeho chelatačních účinků je využíváno při léčbě ledvinových kamenů. IP6 a Inositol rovněž hrají významnou roli při udržování zdravé hladiny cholesterolu a krevního tlaku. S takto širokou škálou působení lze IP a IP6 považovat za nutnou a vhodnou součást optimálního suplementačního programu.

Množství současných klinických dat realizovaných in vitroin vivo eviduje u kombinace inositol & IP6 široké spektrum protinádorových účinků.

Vlastní mechanismus účinku působení inositolu & IP6 zahrnuje vliv na buněčnou proliferaci (růst), diferenciaci (dělení) a apoptózu (programovou smrt buňky). Zde teprve začínáme mapovat vlastní biochemické pochody těchto látek. Navíc je obecně z literatury dobře známo, že všechny savčí buňky obsahují inositol a jeho deriváty IP1-IP6. Obsah těchto látek je pro životní cyklus buňky naprosto nezbytný, protože se právě tyto látky pravděpodobně podílí na přenosu důležitých signálů a informací (jakýsi vnitřní buněčný informační systém) a jsou aktivní v růstu, dělení, dozrávání a odumírání buněk (dokážou buňku naprogramovat tak, že sama zanikne).

Výsledky výzkumů: Dle studií prováděných jak v USA, tak v Evropě je InoCell TM doporučován jako prevence u osob se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny. Rovněž je doporučováno jeho užívání ke zvládnutí vedlejších efektů léčby. Dávkování a doporučení však vycházejí ze zkoušek na zvířatech, nebyly zkoušeny na lidech.

InoCell TM je velmi dobře snášen. Ojediněle se může vyskytnout přecitlivělost na jednotlivé složky přípravku. (http://www.koc.cz/pro-verejnost/alternativni-lecba/nektere-nejcasteji-pouzivane-prostredky-alternativni-a-komplementarni-mediciny/)

Tato webová stránka obsahuje informace týkající se látky Inocell™. Obsah nepředstavuje lékařské doporučení. V souvislosti s ním je třeba poradit se s poskytovatelem zdravotnické péče. 


POTVRZENÍ ODBORNOSTI

Pokračováním potvrdíte, že jste zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat. Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům.

Dále berete na vědomí, že informace obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tato rizika zahrnují zejména možnost chybné interpretace informací dále uvedených, nesprávného úsudku ohledně vlastního zdravotního stavu či možnosti vzniku mylné preference ve vztahu k určitému humánnímu léčivému přípravku. Zároveň berete na vědomí, že o vhodnosti případné léčby určitým humánním léčivým přípravkem, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, rozhoduje Váš lékař ve spolupráci s Vámi, a o vhodnosti léčby humánním léčivým přípravkem, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, byste se vždy měl/a poradit s vaším lékařem či lékárníkem. 

Nejsem odborník Ano, jsem odborník